מפגש סופר

מי אתה המעפיל מצפון אפריקה?

הספר בא להצביע על העלמותה של ההיסטוריוגרפיה הציונית – ישראלית מההעפלה של המוגרבים מצפון אפריקה. ההיבטים הדמוגרפים של מעפילי המגרב, תלאותיהם, דימויים בעיני המוסדות הציוניים הסוכנות היהודית. התנועה הציונית לא קיבלה מקום בספרות אלה כלאחר יד. המוגרבים העפילו בשלושים ספינות מחופי אלג’יר, צרפת, איטליה ומזרח אירופה. דימויים השלילי כפי שמשתקף הדיווחים של שליחים מטעם הסוכנות היהודית השפיע בוואדי על היקף ההעפלה מהמגרב, זאת למרות שהקהילה היהודית במגרב ובלוב הייתה העתודה של המדינההיהודית שבדרך. השואה שדלדלה מאוד את יהדות אירופה והעקורים היהודים מצאו דרכם בעיקר ל”גולדן מדינע” היא אמריקה בעוד שיהודי המגרב ייחלו לעלות לציון. הספר מתמודד עם מדיניות ההעפלה של מוסדות היישוב כלפי יהודי המגרב.
הזמנה דניאל ביטון