הלכתי בחוף

סמדר קמחי 1.9.21

הלכתי בחוף
בלי במיוחד דבר לרצות
רק עיניים פנימיות חדות
יותר לראות…
להתבונן לנשום לתהות
איך הפשוט הזה –
יהא פשוט?
רציתי להיות בשיתוף
עם חברים משפחה
ולקבל רמזים לבאות
והרי לכם מה שארע
והעתיד ? זאת לא נדע
ובליבנו נותרה תהייה…
אך קיבלתי :"את וכל בירייה ברוכה",
בך בכם ניצוץ.אלוהי יהלום,
ואין בכם חוסר מתום
אתם שלמים בכם האור התשובות,
אין כל מגבלות בעשיות
אתם בית מקדש קטן
היו האור שאתם אור איתן
….
והגיעה במקצת רגיעה.