קרית משה והדקל הבוער

עץ דקל שנדלק ובער בין שני בתים ברחוב ברנר (בקריית משה), סיכן את הבניינים הסמוכים אליו.

הדיירים פינו את עצמם מהדירות מחשש שהאס תיכנס לבתים דרך החלונות.

לוחמי האש הגיעו עם שני ניידת כיבוי וניידת סולם מחשש שיהיו לכודים.

כעבור זמן קצר צוות הכיבוי התגבר על האש ומנע ממנה להתפשט ולחדור לתוך המבנה והדירות.

Untitled-2