קול התור

הזמנה
קול התור הוא ספר ראשון מסוגו העוסק בהגות ציונית מסורתית-ספרדית, חדשה וישנה. הספר מבקש להמשיג ולהנכיח את תפיסת העולם הציונית הייחודית שעומדת בבסיסו של ציבור לאומי-מסורתי ולקשור אותה אל מסורת ארוכת שנים של הגות, הנהגה וסדר יום. הוא עושה זאת באמצעות עשרים וחמש דמויות שפעלו במאתיים השנים האחרונות, ודרכן הוא בוחן את ישראל של ההווה ושל העתיד. קול התור ממלא חלל חסר במדף הספרים הציוני, חלל שבכוחו להעשיר את הידע בנוגע למקורות הציונות ולעורר השראה במי שחפץ בבניית קומה נוספת במפעל הציוני – קומה מרווחת שמושיטה יד לשלום בינינו ועם שכנינו. קריאה בספר כמוה כמסע אל לבה הפועם של הישראליות החדשה, אל רחשי הלב של המחנה הלאומי-מסורתי המכונה לא אחת "הרוב הדומם". אפשר שבכוחו של מסע זה להציע "מערכת הפעלה" חדשה למדינת ישראל של ימינו. אופיר טובול הוא משפטן, איש תקשורת ומייסד תנועת ״תור הזהב״. הוא חי על ציר תל אביב-ירושלים-אשדוד ועוסק בקידום יהדות מחברת ברוח המסורתיות הספרדית. ״בין דפי ׳קול התור׳, ודרך הדמויות השונות שמוצגות בו, נפרשת תנועה אינטלקטואלית יהודית בעלת זיקה למסורתיות המבוססת על ערכים של הכלה, חיבורים ופרגמטיות, עקרונות הנדרשים כל כך לעמנו בעת הזאת״ הנשיא ראובן ריבלין. ״זהו ספר שלא רק מעלה על נס את תרומתם של יהודי המזרח וצפון אפריקה לתקומת ישראל. הוא מגיש את דרכה המתונה והמחברת של יהדות ספרד לציבור הישראלי כולו״ מרים פרץ. ״הספר שלפנינו מהווה חוליה פורצת דרך ומעשה אמיץ, אצבע מורה לכיוון אותנטי של הכרה במסורתיות כפועל יוצא מן הניסיון ההיסטורי של יהדות ספרד והמזרח ושל כל חלקי העם״ ארז ביטון.